REGULAMIN ŚWIADCZENIA E-USŁUGI

1. Niniejsza e-usługa jest świadczona przez firmę Konrad sp. z o.o., ul. Samorządowa 5A, 05-410 Józefów, NIP 532 200 60 11, REGON 142 127 450, zwaną dalej Usługodawcą.

2. Użytkownik logując się do e-usługi zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownicy e-usługi obowiązani są przestrzegać obowiązującego na terytorium Polski prawa.

4. E-usługa składa się z informacji zawartych na stronie www: ktotomowi.pl, a w tym możliwości skorzystania z porad eksperckich oraz zbioru animacji, zdjęć oraz ćwiczeń dla dzieci niedosłyszących.

5. Materiały zawarte na niniejszej stronie chronione są prawem autorskim - majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, dystrybuowanie, publikowanie, umieszczanie lub ich transmitowanie w celach innych niż dozwolone w obowiązującym prawie. Korzystanie przez Użytkownika z tych materiałów w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą wymaga zgody Usługodawcy. Użytkownik powinien zwrócić się o tą zgodę za pomocą poczty elektronicznej.

6. Logowanie do kursów może nastąpić poprzez podanie dowolnego identyfikatora użytkownika - dostęp do e-usługi nie wymaga podania danych osobowych użytkownika, możliwy jest anonimowy dostęp do e-usługi. W przypadku podania adresu e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Usługodawcy, także mającej charakter reklamowy. W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych, administratorem danych osobowych jest Konrad sp. z o.o., ul. Samorządowa 5A, 05-410 Józefów, NIP 532 200 60 11, REGON 142 127 450. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych i ich poprawiania.

7. Wszystkie treści, usługi oferowane w ramach e-usługi udostępniane są bez gwarancji poprawnego działania. Zarówno oprogramowanie jak i treść strony www czy poszczególnych ćwiczeń i animacji może zawierać błędy. Jeśli Użytkownik zgłosi podejrzenie błędu, Usługodawca dołoży starań w celu jego usunięcia.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w e-usłudze bez konieczności zadośćuczynienia użytkownikom.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenie funkcjonowania konta bez powiadomienia o tym użytkownika.

10. Usługodawca ma prawo, w przypadku podejrzenia korzystania z danego konta przez inną osobę, która nie wykupiła abonamentu bądź też w przypadku podejrzenia włamania się na konto innej osoby, zablokować to konto. Aby odblokować konto Użytkownik powinien skontaktować się z usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie konta lub hasła do konta innym osobom, za skutki z tego wynikłe ani za sposób korzystania z konta.

11. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie kwoty podane na stronie są kwotami brutto, zawierają 23% VAT. Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, powinien skontaktować się z Usługodawcą w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, w którym nastapiła sprzedaż, za pomocą poczty elektronicznej podając dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen e-usługi w każdym czasie.

13. Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę w dowolnym czasie.

14. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

logopedia - ćwiczenia logopedyczne - niedosłuch u dzieci - rehabilitacja słuchu i mowy KtoToMówi.pl © 2011
Korzystanie z witryny ktotomowi.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.Zaakceptuj i zamknij ten pasek